O NAMA

  • Sandra Petrović Miletić

    Advokatski pripravnik Jelica Tošić

    Rođena 24 avgusta 1990. godine u Beogradu. Diplomirala na Univerzitetu Pravnog fakulteta u Beogradu 2013. godine, sa visokom prosečnom ocenom. Radi u Advokatskoj kancelariji Ivan Simić od 2014. godine.