O NAMA

  • Marina Stepanović

    Advokat Marina Stepanović

    rođena 1979. godine u Kruševcu, diplomirala na Pravnom fakultetu u Nišu 2006.godine. U advokatskoj kancelariji Ivana Simića radi  od 2012.godine.