O NAMA

  • Miloš Kostić

    Advokat Miloš Kostić

    Rođen 29 marta 1980. godine u Beogradu. Diplomirao na Univerzitetu Pravnog fakulteta u Beogradu 2007. godine. Advokaturom se bavi počev od 2010. godine. Član Advokatske kancelarije Ivan Simić od 2014. godine.