O NAMA

  • Sandra Petrović Miletić

    Advokatski pripravnik Sandra Petrović Miletić

    diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 2010.godine. U advokatskoj kancelariji Ivana Simića radi  od 2012.godine.