SUDOVI OPŠTE NADLEŽNOSTI:

 • Prvi osnovni sud – Sudska zgrada Palata pravde, Ul. Savska 17а
  Tel. 011 360 14 26
  E-mail: uprava@prvi.os.sud.rs
  Sudska zgrada Ul. Bulevar Nikole Tesle br. 42-a
 • Drugi osnovni sud – Ul. Savska 17 а
  Tel. 011 360 14 22
  E-mail: uprava@drugi.os.sud.rs
  Sudska zgrada - Ul. Bulevar Mihajla Pupina 16
 • Treći osnovni sud – Ul. Savska 17 а
  Tel: 011 3601 400
  E-mail: uprava@treci.os.sud.rs
  Sudska zgrada - Ul. Bulevar Mihajla Pupina 16
 • Viši sud – Građansko odeljenje i odeljenje za rehabilitaciju
  Ul. Timočka 15
  Tel. 011 30 83 400
 • Zgrada Palata pravde-sedište suda, istražno odeljenje, krivično odeljenje i maloletničko odeljenje
  Ul. Savska 17 а
  Tel. 011 36 01 400
 • Posebno odeljenje (za krivična dela organizovanog kriminala) i Odeljenje za ratne zločine
  Ul. Ustanička 29
  Tel. 011 30 82 514
  Е-маil: uprava@bg.vi.sud.rs
 • Apelacioni sud – Ul. Nemanjina 9
  Tеl. 011 363 50 41
  E-mail: apelacionisud.bgd@bg.ap.sud.rs
 • Vrhovni Kasacioni sud - Ul. Nemanjina 9
  Tеl. 011 363 54 95
  E-mail: vss@vrh.sud.rs
 • Ustavni sud – Ul. Nemanjina 26
  Tеl. 011 361 6371
  E-mail: sekretar.us@ustavni.sud.rs

  SUDOVI POSEBNE NADLEŽNOSTI:

 • Upravni sud – Ul. Nemanjina. 9
  Tеl. 011 363 46 07
  E-mail: kabinet@up.sud.rs
 • Prekršajni sud – Ul. Timočka 14
  Tel. centrala: 011 2836-053; 2835-340
 • Viši prekršajni sud – Ul. Timočka 15
  Tel: 011 30 83 403
  E-mail: visi.prek.sud.bg@gmail.com
 • Privredni sud – Ul. Masarikova 2
  Tel. 011 206 0117
  E-mail: uprava@bg.pr.sud.rs
 • Privredni apelacioni sud - Ul. Nemanjina 9
  Tel: 011/360-4606
  E-mail: uprava@pa.sud.rs
 • Specijalni sud u Beogradu Ustanička 29
  Tel. 011 30 82 514

  KRAGUJEVAC

 • Osnovni sud - Trg Vojvode R. Putnika 4, 034 335 688
  Viši sud - Trg Vojvode R. Putnika 4, 034 307 600, 353 593
  Apelacioni sud - Trg Vojvode R. Putnika 4, 034 332 028
  Privredni sud - Trg slobode 3, 034 306 250

  NIŠ

  Osnovni sud – Ul. Vožda Karađorđa 23, 018 504 158, www.ni.os.sud.rs
  Viši sud – Ul. Voždova 23, 018 504 207, 018 504 000
  Apelacioni sud – Ul. Vojvode R. Putnika bb, 018 506 801, www.ni.ap.sud.rs
  Privredni sud – Ul. Svetosavska 7a, 018 520 451

  NOVI SAD

 • Osnovni sud – Ul. Sutjeska 3, 021 4876 100, www.ns.os.sud.rs
  Viši sud - Ul. Sutjeska 3, 021 4876 481
  Apelacioni sud – Ul. Sutjeska 3, 021 4876 400, www.ns.ap.sud.rs
  Privredni sud – Ul. Sutjeska 3. 021 4876 201

  ČAČAK

 • Osnovni sud – Ul. Cara Dušana 8/1, 032 222 242, 224 117
  Viši sud – Ul. Cara Dušana 6, 032 227 258
  Apelacioni sud – Nemanjina 9, Beograd, 011 363 5041
  Privredni sud – Cara Dušana 6, 032 222 242, 227 251